Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

ÁP THẤP THÀNH BÃO. Thơ, Lê Trường Hưởng

Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn chết, Nghi phạm tử vong
Hai nạn nhân: Ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy và ông Ngô Ngọc Tuấn, 
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  Yên Bái
Nghi phạm Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng
chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái ÁP THẤP THÀNH BÃO!

Đến năm hai nghìn con cháu ra sẽ hỏi
Tại sao chúng ta giết nhau mạng người như hòn sỏi
( Việt Phương - Cửa mở- 1970 )


Bạo lực không ai lại…tán thành

Sát nhân man rợ đã nêu danh

Nguyên do miếng lớn quan trên giật?

Cơn cớ mồi to cấp dưới giành?

Dồn mãi cùng đường anh…diệt chú?

Lùi hoài hết lối chú…tiêu anh?

Hồi chuông thời tiết vang lanh lảnh

Âp thấp mạnh lên bão sẽ thành!


L.T.H.