Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU! Thơ. Lê Trường Hưởng

Tăng tuổi nghỉ hưu nam lên 62 nữ 58? 
Gần 200.000 cử nhân, Thạc sĩ thất nghiệp
                                     Ảnh minh họaTĂNG TUỔI NGHỈ HƯU!?

 “Tăng tuổi nghỉ hưu” bãi bỏ thôi!
Học xong con cháu chỗ đâu ngồi?
Các Quan muốn thật lâu…trên ghế
Lãnh đạo mong dài hạn…tại ngôi
Công chức đến ngày chờ được nghỉ
Nhân viên tới tháng đợi cho ngơi
Thiết tha gì kéo vài năm nữa
Vui thú điền viên tuyệt nhất rồi!


L.T.H.


                                           Ảnh minh họa