Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

KỶ CƯƠNG, PHÉP NƯỚC. Thơ. Lê Trường Hưởng

Bấm vào đây để xem cô gái tát Cảnh Sát Giao Thông giữa phố
Bấm vào đây để xem Cảnh Sát Giao Thông bị đánh trên phố


KỶ CƯƠNG, PHÉP NƯỚC


Cảnh Sát lại bị hành hung!
Ban ngày, giữa phố, xe đông, nhiều người
Phạm luật bị giữ đúng rồi
Thế mà chẳng có một lời ăn năn
Thượng cẳng tay hạ cẳng chân
Xông vào Cảnh Sát bất thần…đả luôn
Xem những hình ảnh mà buồn
Kỷ cương, phép nước không còn ở đây!
Chuyện này phải chấm dứt ngay!
Trừng trị thích đáng những tay ngông cuồng
Luật Pháp vứt bỏ, coi thường
Tạo hình ảnh xấu giữa đường phố đông
Hoan hô Cảnh Sát Giao Thông
Bình tĩnh, kiên quyết vừa lòng người dân
Phải rút kinh nghiệm rất cần
Đồng đội hỗ trợ, điều quân kịp thời
Bắt phương tiện, tạm giữ người
Lập ngay trật tự việc rồi xét sau
Bàn tay sắt phải ra mau
Ở các nước khác có đâu dám…liều
Phấn đấu dân quí dân yêu
Cải thiện hình ảnh là điều rất nên!
Sài Gòn, Hà Nội thật phiền
Hai thành phố lớn tiếp liền xảy ra
Người nước ngoài vẫn lại qua
Chứng kiến như vậy người ta nghĩ gì?
Luật Pháp phải được thực thi
Kỷ cương, phép nước có chi phải bàn?

L.T.H.

Bấm vào đây để xem người tấn công Cảnh Sát GT là Cảnh Sát cơ động!