Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

LÀ BẠN TÔI. Thơ. Lê Trường Hưởng

               Nhà thơ Lê Đình Lai

Tên y: Lê Đình Lai
Tính vui vẻ, hài hước
Về, còn ở bên ngoài
mà vợ đã biết được:

Y reo to: chào em!
Vợ đang bận nấu nướng
Cũng phải ngó ra nhìn
Và quát yêu: ông tướng!

Y yêu vợ, thương con
Không ngại ngần gian khó
Để cuộc sống khá hơn
Để muốn gì cũng có

Y là một người chồng
một người cha mẫu mực
Với bạn bè hết lòng
nhiệt tình và chân thực

Cuộc đời Y chìm nổi
Ra trường lên vùng cao
Thời chiến vào bộ đội
Đi bất cứ nơi nào


Ở đâu cũng tươi trẻ
Y sống thật tuyệt vời
Ôi! sao may mắn thế!
Y lại là bạn tôi!

L.T.H.