Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

PHỤ NỮ VIỆT NAM. Thơ. Lê Trường Hưởng


PHỤ NỮ VIỆT NAM

Ý đẹp lời hay cạn hết rồi
Ngợi ca bằng cả trái tim thôi!
Công dung ngôn hạnh sao toàn vẹn
Trí đức nghĩa nhân thật sáng ngời
Gánh vác việc chung tròn trách nhiệm
Đảm đương thiên chức trọn tình người
Trăm dâu đều đổ đầu tằm cả
Phụ nữ Việt Nam quý nhất đời!

L.T.H.