Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

“TÀU LẠ” ?(!) Thơ. Lê Trường Hưởng

Báo Hoàn Cầu ( China ) gọi Việt Nam là " Đứa con hoang đàng "“TÀU LẠ” ?(!)


Ô hay! “Tàu lạ” ở đâu ra?

Nhìn lại mà xem: Bố đó mà!

Mẹ mẫu mực đang còn tựa cửa

Con hoang đàng hãy trở về nhà

Hư thân khó bảo đi cùng…bụi

Ngoan ngoãn biết điều ở với cha

Mong muốn chặn đường lang bạt mãi

Thực thi diệu kế: phải đâm va!


L.T.H.


                   "Tàu lạ" đâm chìm Tàu cá của Ngư dân