Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

ĐÃ GIÀ? Thơ. Lê Trường Hưởng

alt

ĐÃ GIÀ?
 

Bộ nhớ…ẩm sao rất chóng quên
 
Chập chờn giấc ngủ chẳng bình yên
 
Cơm ăn lưng chén buông ra vội
 
Rượu uống nửa ly bỏ xuống liền
 
Bát cú “cây cao” mà phạm luật
 
Thất ngôn “bóng cả” lại sai niêm
 
Đã già lẩm cẩm hay là...lẫn
 
Đỏng đảnh nàng thơ rõ thật phiền!
 

L.T.H.
alt