Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

VIẾNG TƯỢNG HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG. Thơ. Lê Trường Hưởng


VIẾNG TƯỢNG
HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG

Ai xếp cho Ngài đứng khuất đây?
Anh hùng mà phải ngự nơi này!
Tử tôn khiếp nhược đau buồn quá
Hậu duệ đớn hèn tiếc lắm thay!
Hiển hách chiến công từ Kỷ Dậu
Lẫy lừng danh tiếng đến thời nay
Tài năng trí tuệ ngời trang sử
Mong mỏi truyền nhân sẽ có ngày!

L.T.H.