Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

ĐỤC BỎ...CHỐNG NGOẠI XÂM! Thơ. Lê Trường Hưởng

Bấm vào đây để xem Đau xót và nhục nhã biết bao!

ĐỤC BỎ…CHỐNG NGOẠI XÂM?


Nguyễn Huệ là kẻ phi thường
Mấy lần đánh đuổi giặc Xiêm, giặc Tàu
Ông đà chí cả mưu cao
Dân ta lại biết cùng nhau một lòng
Cho nên Tàu dẫu làm hung
Dân ta vẫn giữ non sông nước nhà

Thơ Bác Hồ được khắc ra
Tôn vinh Nguyễn Huệ, ngợi ca anh hùng
Đền thờ Hoàng Đế Quang Trung
Trên núi Dũng Quyêt thuộc vùng đất Vinh
Một bia nữa ghi công danh
Vị Vua kiệt xuất dân mình nhớ ơn
Xâm lăng táng đởm kinh hồn
Tôn Sĩ Nghị thoát vẫn còn khiếp oai!
Thế mà theo lệnh của ai(?!)

Họ đã đục bỏ cả bài thơ trên
Của chính Bác! chẳng sợ phiền!
Thay bằng Tưởng niệm…gan, quyền thật to!


Bia Công trạng cũng đục trơ

Thư gửi Nguyễn Thiếp bất ngờ khắc lên!
Chống Xâm lăng giờ phải…quên?
Cho “mười sáu chữ” càng thêm…màu vàng?
”Bốn tốt” cùng với Lân bang
Để núi sông Việt chuyển sang…nước Tàu?!
Một lũ phản cốt sau đầu(*)
Chống ngoại xâm đục bỏ mau đi rồi
Bán nước để cầu vinh thôi
Nhanh chóng vạch mặt lũ người vong nô!
L.T.H.
(*) Khổng Minh nhìn thấy phản cốt sau gáy Ngụy Diên liền thét đem chém
để trừ hậu họa. Mọi người can ngăn, quả nhiên về sau Ngụy Diên phản bội làm tan tành cơ đồ nước Thục.

Bia khắc thơ của Bác Hồ bị đục bỏ thay thế
bằng những hàng chữ...tưởng niệm!
Bia
ghi công trạng vua Quang Trung

bị đục bỏ thay bằng thư gửi Nguyễn Thiếp!