Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

CỤ RÙA TRỞ LẠI. Thơ. Lê Trường Hưởng

Bấm vào đây để xem Cụ Rùa trở lại Hồ Gươm


CỤ RÙA TRỞ LẠICụ Rùa đã trở lại Hồ
Ba tháng chữa bệnh bây giờ yên tâm

Vết thương Cụ đã khỏi dần

Đầu, cổ, mai, miệng, hai chân lành rồi
Môi trường làm sạch kịp thời

Trót làm ô nhiễm con người sửa sai
Lời nhắc cho bất kỳ ai
Giữ gìn cẩn thận, lâu dài Hồ Gươm

Nhà Cụ sạch sẽ tinh tươm

Hà Nội lưu mãi tiếng thơm đời đời
Trải bao vật đổi sao dời
Cụ nhận kiếm báu từ thời Vua Lê

Đáy Hồ ở ẩn Cụ về

Bẩy trăm năm vẫn yên bề Thăng Long

Bao nhiêu triều đại hưng vong
Cụ trường tồn với núi sông vững bền

Khí thiêng ngùn ngụt bốc lên
Chợt như thấy bóng Tổ Tiên hiện về

Đã qua ngày tháng nặng nề
Cụ lại khỏe mạnh tràn trề niềm vui

Khoa học đã thành công rồi
Cảm ơn các cấp, những người chung tay!


Biển Đông sóng dậy từng ngày
Cụ trao kiếm báu ai đây? sẵn sàng!
Ý đồ đen tối Lân bang
Lăm le chỉ muốn tràn sang nước mình
Lịch Sử đã ghi rõ rành
Lại muốn lần nữa tan tành khói mây?
Nhớ rằng Cụ vẫn còn đây
Thăng Long hào khí tràn đầy nghìn năm!


L.T.H.