Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

QUAN THAM NHẮC NHAU. Thơ. Lê Trường Hưởng


         Bị cáo Phạm Công Danh bị tuyên mức án 30 năm tù
QUAN THAM NHẮC NHAU


Chín nghìn tỷ mất bởi Công Danh

Ba chục năm…giam án đã thành

Gắng tính mức…vơ anh bảo chú

Cố suy phần…vét chú nghe anh

Mang mình giữ được rồi ra sớm

Tài sản giấu nguyên sẽ thoát nhanh

Con cháu mấy đời cùng tận hưởng

Giầu sang sung sướng của ta dành


L.T.H.