Thứ Năm, 10 tháng 3, 2011

KIỆU…RỞM! Thơ. Lê Trường Hưởng

Cuộc rước Cụ Rùa lần thứ nhất đã thất bại do lưới...rởm! 

alt
altBao ngày họp xuống, họp lên
Bao ngày chờ đợi Cấp trên duyệt làm
Thực thi phương án đã bàn
Công tác chuẩn bị chu toàn xong xuôi
alt
Lệnh rước Cụ đã phát rồi
alt
alt
Bao nhiêu bộ phận, bao người chung tay

alt
alt
Lưới giăng bị mắc rồi đây!
Nhiều chướng ngại vật vướng đầy dưới sâu
alt
Lại đi gỡ, lại kéo mau
alt
Vẫn còn kẹt cứng biết đâu mà lần

altLưới vòng hai thả rất cần
alt
alt
alt
alt
Vuông quây dài, rộng hẹp dần thật vui!alt
Thấy Cụ nhô đầu lên rồiBơi theo chậm rãi, thật hồi hộp sao!
alt
  Bỗng Cụ quẫy một cái ào
Vuông lưới như bức tường rào xé toang!
talt 
alt
Mọi người chưa hết bàng hoàng
Cụ đã trở lại mênh mang đáy Hồ!
Không lường tình huống bất ngờ
Toàn Đội công tác ngẩn ngơ…đứng nhìn
altHoá ra nhẹ dạ, cả tin 
Làm ăn gian dối đã quen mất rồi
Lưới mua chất lượng rất tồi
Cụ yếu mới quẫy nhẹ thôi …rách liền
Rước Cụ báu vật linh thiêng
Mà vẫn xà xẻo, vơ riêng cho mình?!
alt
Nhân dân Hà Nội tận tình
Góp công kéo lưới xung quanh bờ Hồ
Cụ nổi giận chẳng lên bờ
Lòng người cũng thấy thẫn thờ, lo âu

Làm sao rước Cụ được mau
Kiệu, chẳng ra đâu vào đâu…rởm rồi!
Nhanh chóng chấn chỉnh kịp thời
Xem lại phương án, cần mời chuyên gia
Đáp ứng nguyện vọng thiết tha
Đồng bào cả nước gần xa hướng về
Dùng từ “vây bắt” đáng chê!
Nói là “rước Cụ” dễ bề êm tai
Đài báo trong nước, nước ngoài
Đã luôn theo dõi, đưa bài, loan tin
Nếu thất bại, thật là phiền
Quyết phải rước được Cụ lên chữa lành!

L.T.H.

( Ảnh trang này của Việt Hưng - Hữu Nghị )

KIỆU…RỞM!

Bao ngày họp xuống họp lên
Bao ngày chờ đợi Cấp trên duyệt làm
Thực thi phương án đã bàn
Công tác chuẩn bị chu toàn xong xuôi
Lệnh rước Cụ đã phát rồi
Bao nhiêu bộ phận, bao người chung tay
Lưới giăng bị mắc rồi đây
Nhiều chướng ngại vật vướng đầy dưới sâu
Lại đi gỡ, lại kéo mau
Vẫn còn kẹt cứng biết đâu mà lần
Lưới vòng hai thả rất cần
Vuông quây dài rộng hẹp dần thật vui
Thấy Cụ nhô đầu lên rồi
Bơi theo chậm rãi thật hồi hộp sao
Bỗng Cụ quẫy một cái ào
Vuông lưới như bức tường rào xé toang
Mọi người chưa hết bàng hoàng
Cụ đã trở lại mênh mang đáy Hồ!
Không lường tình huống bất ngờ
Toàn Đội công tác ngẩn ngơ…đứng nhìn
Hoá ra nhẹ dạ, cả tin
Làm ăn gian dối đã quen mất rồi
Lưới mua chất lượng rất tồi
Cụ yếu mới quẫy nhẹ thôi …rách liền
Rước Cụ báu vật linh thiêng
Mà vẫn xà xẻo, vơ riêng cho mình?!
Nhân dân Hà Nội tận tình
Góp công kéo lưới xung quanh bờ Hồ
Cụ nổi giận chẳng lên bờ
Lòng người cũng thấy thẫn thờ, lo âu
Làm sao rước Cụ được mau
Kiệu chẳng ra đâu vào đâu…rởm rồi!
Nhanh chóng chấn chỉnh kịp thời
Xem lại phương án, cần mời chuyên gia
Đáp ứng nguyện vọng thiết tha
Đồng bào cả nước gần xa hướng về
Dùng từ “vây bắt” đáng chê!
Nói là “rước Cụ” dễ bề êm tai
Đài báo trong nước, nước ngoài
Đã luôn theo dõi, đưa bài, loan tin
Nếu thất bại, thật là phiền
Quyết phải rước được Cụ lên chữa lành!

L.T.H.