Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

VẪN THẤY...SON ! Thơ. Lê Trường Hưởng

Dày đặc cao ốc bóp nghẹt trục đường hướng tâm Hà NộiVẪN THẤY…SON !
Xin cụ Tú Xương tha tội!

Cụ Tú đã tiên đoán chúng con:
“Sinh năm đẻ bẩy được vuông tròn
Phố phường chật hẹp người đông đúc
Bồng bế nhau lên nó ở Non”(*)
Thật đúng rừng xanh giờ đã hết
Chẳng sai núi đỏ hiện không còn
Quay về nêm cối trong Đô thị
Tầng thứ một trăm vẫn thấy…son!

L.T.H.

(*) Mấy câu trong bài thơ “Chúc Tết” của Cụ Tú Trần Tế Xương