Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

HÃY LÀM MAU! Thơ. Lê Trường Hưởng

Trịnh Xuân Thanh đã trốn sang Châu Âu
Bộ Công thương lên tiếng vụ "Ba cán bộ trốn ở lại Đức"
Vũ Đình Duy bỏ trốn
Lê Trung Dũng phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí đã trốn ra nước ngoài?HÃY LÀM MAU!

Bắt cho bằng được trốn đi đâu?
Ông Tổng Bí Thư nói một câu
Có kẻ bảo kê che lũ mọt?
Ai người hỗ trợ giấu bầy sâu?
Ung dung…xuất ngoại sao liên tiếp
Bình thản…phi hành cứ nối nhau
Đánh Rắn đừng nên nhằm giữa khúc
Tìm đầu mà…nện hãy làm mau!

L.T.H.