Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

CHÚA PHÙ HỘ PHẬT ĐỘ TRÌ. Thơ. Lê Trường Hưởng
                                 Nhà Thờ Lớn Hà Nội
CHÚA PHÙ HỘ PHẬT ĐỘ TRÌ


Tuổi thiếu niên Cha gửi học Nhà Thờ
( Ở Hà Thành Trường tốt nhất bấy giờ )
Các thầy mặc áo chùng thâm, cổ trắng
Nhà Thờ Lớn thâm nghiêm trầm lặng
Như bóng Chúa Trời ôm ấp chở che
Suốt cả tuần tôi học tập say mê
Bài vở chu toàn chưa hề bị phạt (*)
Dàn Thánh ca được góp chung tiếng hát
Các Cha khen ngoan ngoãn chuyên cần

Cứ mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần
Mẹ gửi vào chùa Chân Tiên (**) lễ Phật
Tiếng mõ hòa tiếng tụng kinh hay thật
Hội Phật tử Liên Hoa được nhận vào

Cuộc đời mình mới may mắn làm sao
Như có bàn tay vô hình che chở
“Xẻ dọc Trường Sơn” hiểm nguy gian khổ
“Bão đạn mưa bom” nếm trải hàng ngày
Khói lửa xông pha chiến đấu nơi đây
Bom đạn như có mắt nhìn né tránh
Nên vẫn trở về vẹn nguyên khỏe mạnh
Phật độ trì, Chúa phù hộ cho đây!
Cùng phúc ấm Tổ Tiên to lớn cao dầy

Lời dạy Chúa làm sao quên được
Má phải nếu ai tát vào con trước
Con hãy giơ luôn má trái con ra
Và lời răn của đức Phật Thích Ca
Tham, Sân, Si hãy gắng mà rũ bỏ
Tích đức tu nhân
theo lời dạy đó
Là tấm gương cho con cháu noi theo!

L.T.H.

(*) Bạn nào lười học hoặc mắc lỗi gì đó bị các Cha phạt, phải chép vài trang đến hàng chục trang Kinh Thánh
(**) Chùa Chân Tiên ở phố Bà Triệu Hà Nội được xếp hạng di tích Lịch sử Quốc Gia


                 Chùa Chân Tiên ở phố Bà Triệu Hà Nội