Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

VA LEN TIN. Thơ. Lê Trường Hưởng

VA LEN TIN

Trai gái học người thấy cũng hay!
Va Len Tin vốn của phương Tây
Sô Cô La Cửa hàng tràn ngập
Hồng đỏ thắm Siêu thị chất đầy
Cái cớ tặng nhau ngày lễ đó
Lý do trao gửi dịp may này
Hãy yêu say đắm và tha thiết
Rực rỡ ngọt ngào hạnh phúc thay!


L.T.H.