Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

CHẤM DỨT NGAY! Thơ. Lê Trường Hưởng

Quốc Gia hưng vong, thất phu hữu trách

Bấm vào đây để xem Trung Quốc cho tàu tuần tra lớn nhất vào biển Đông       Tàu tuần tra lớn nhất của Trung Quốc vào biển Đông


CHẤM DỨT NGAY!Lộ rõ thêm ra cái…mặt dày!

Tuần tra giở giói cái gì đây?

Xăm soi Cờ khác nơi nào đấy?

Xét nét Tàu ai ở chỗ này?

Thực hiện sao mà toàn ngược, dở

Nói lời lại thấy cũng xuôi, hay

Cậy mình to xác càng ra vẻ

Cái mộng bá quyền chấm dứt ngay!

L.T.H.

Tàu cá lại báo cáo bị tàu Trung Quốc tịch thu tài sản  
Dù nhiều tàu cá bị tàu Trung Quốc gây hấn nhưng tàu cá của ngư dân 
Quảng Ngãi vẫn quyết tâm ra khởi bám biển