Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

NƯỚC LÀM VŨ KHÍ! Thơ. Lê Trường Hưởng

 
                   Bản đồ sông Mê Kông                Sông Mê Kông chảy ra biển Đông qua Lãnh thổ nước ta                                                                                                      mang tên Cửu Long              
             

NƯỚC LÀM VŨ KHÍ!


Mê Kông chẳng phải của riêng ai!

Chảy đến biển Đông cả chặng dài

Đập chặn cãi bừa do khí hậu

Dòng ngăn đổ vấy tại thiên tai

Mưu thâm mùa mất ngay đằng trước

Kế hiểm gạo không ở tương lai

Nạn đói hoành hành trên Trái Đất

Nước làm vũ khí quả không sai!


L.T.H.


Kết quả hình ảnh cho Đồng bằng sông cửu long bị hạn nặng