Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

VÌ SAO? Thơ. Lê Trường Hưởng

Ông Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi TTP ngay ngày đầu làm Tổng Thống
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đòi thay Mỹ làm TTP


              Ông Donald Trump gọi TPP là một thoả thuận đầy thảm hoạ
VÌ SAO?


Tê Tê Pê (TTP) rút hỏi vì sao?

Trung Quốc mừng rơn muốn nhẩy vào!

Nước Mỹ Donald tài trí thấp?

China Tập Cận nước cờ cao?

Chưa cân nhắc kỹ mà…la vội?

Chẳng đắn đo lâu đã…nói ào?

Thế Giới đợi chờ lời chính thức

Hoa Kỳ ở lại tốt nhường bao!


L.T.H.
                   Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Peru