Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

BIỂU TÌNH VÌ MÔI TRƯỜNG! Thơ. Lê Trường Hưởng


                                                    Biểu tình ở Hà Nội ngày 1/5/2016BIỂU TÌNH VÌ MÔI TRƯỜNG!


Sài Gòn Hà Nội đã đồng hành

Vì một môi trường sống sạch xanh

Ven biển Miền Trung đầy độc tố

Dọc bờ Vũng Áng thiếu trong lành

Nhận ra tác hại cần lên tiếng

Thấy rõ hiểm nguy phải đấu tranh

Biểu thị tấm lòng yêu Tổ Quốc

Hai thành phố lớn xứng vinh danh!


L.T.H.


                             Biểu tình ở Sài Gòn cùng ngày ( sau Hà Nội ít phút )